CĐCN Hưng Yên

+ Địa chỉ: Giai Phạm – Yên Mỹ - Hưng Yên. + Điện thoại: 0321. 943 550 + Fax: 0321. 967 065
Bên trên