Danh Ngôn - Lời Hay Ý Đẹp

Chẳng có gì là có thể đạt đến sự hoàn hảo. nhưng chúng ta, cả nhân loại đều mong muốn hoàn thiện bản thân, nhân cách sống góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn .
Bên trên