ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên Địa chỉ: Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên Các cơ sở trực thuộc: Cơ sở Hải Dương (+84) 320.3894.540 Địa chỉ: 189 Nguyễn Lương Bằng - Phường Thanh Bình - TP Hải Dương - Hải Dương Cơ sở Phố Nối Địa chỉ: Nhân Hoà - Mỹ Hào - Hưng Yên
Bên trên