Huyện Khoái Châu

Có vị trí: Phía bắc giáp huyện Văn Giang, phía nam giáp huyện Kim Động, phía đông giáp huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi, phía tây giáp tỉnh Hà Tây. Có 25 đơn vị hành chính, gồm 24 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 130,86 km2.
Bên trên