Huyện Kim Động

Có vị trí, phía bắc giáp huyện Khoái Châu và huyện Ân Thi, phía nam giáp thị xã Hưng Yên và huyện Tiên Lữ, phía đông giáp huyện Ân Thi, phía tây giáp tỉnh Hà Tây. Có 19 đơn vị hành chính, gồm 18 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 114,65 km2
Bên trên