Huyện Mỹ Hào

Nằm ở phía Bắc của tỉnh. Phía bắc giáp huyện Văn Lâm, phía nam giáp huyện Ân Thi, phía đông giáp tỉnh Hải Dương, phía tây giáp huyện Yên Mỹ. Có 13 đơn vị hành chính, gồm 12 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 79,10 km2.
Bên trên