Huyện Phù Cừ

Nằm ở phía nam của tỉnh. Phía bắc giáp huyện Ân Thi, phía nam giáp tỉnh Thái Bình, phía đông giáp tỉnh Hải Dương, phía tây giáp huyện Tiên Lữ. Có 14 đơn vị hành chính, gồm 13 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 93,82 km2 .
Bên trên