Huyện Tiên Lữ

Nằm ở phía nam của tỉnh. Phía bắc giáp huyện Kim Động và huyện Ân Thi, phía nam giáp tỉnh Thái Bình, phía đông giáp huyện Phù Cừ, phía tây giáp thị xã Hưng Yên. Có 18 đơn vị hành chính, gồm 17 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 92,43 km2 .
Bên trên