Huyện Văn Lâm

Nằm ở phía Bắc tỉnh, phía bắc giáp tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội, phía nam giáp huyện Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ, phía đông giáp tỉnh Hải Dương, phía tây giáp thành phố Hà Nội và huyện Văn Giang. Có 11 đơn vị hành chính, gồm 10 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 74,42 km2 .
Bên trên