Huyện Yên Mỹ

Phía bắc giáp huyện Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, phía đông giáp huyện Ân Thi, phía tây và nam giáp huyện Khoái Châu. Có 17 đơn vị hành chính, gồm 16 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 91,00 km2.
Bên trên