Quê Hương Mình

Huyện Văn Giang

Nằm ở phía Bắc tỉnh, phía bắc giáp thành phố Hà Nội, phía nam giáp huyện Khoái Châu, huyện Yên Mỹ, phía đông giáp huyện Văn Lâm, phía tây giáp tỉnh Hà Tây, có 11 đơn vị hành chính, gồm 10 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 71,79 km2.
Chủ đề
81
Bài viết
1.1K
Chủ đề
81
Bài viết
1.1K

Huyện Văn Lâm

Nằm ở phía Bắc tỉnh, phía bắc giáp tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội, phía nam giáp huyện Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ, phía đông giáp tỉnh Hải Dương, phía tây giáp thành phố Hà Nội và huyện Văn Giang. Có 11 đơn vị hành chính, gồm 10 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 74,42 km2 .
Chủ đề
104
Bài viết
1.5K
Chủ đề
104
Bài viết
1.5K

Huyện Yên Mỹ

Phía bắc giáp huyện Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, phía đông giáp huyện Ân Thi, phía tây và nam giáp huyện Khoái Châu. Có 17 đơn vị hành chính, gồm 16 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 91,00 km2.
Chủ đề
124
Bài viết
1.6K
Chủ đề
124
Bài viết
1.6K

Huyện Mỹ Hào

Nằm ở phía Bắc của tỉnh. Phía bắc giáp huyện Văn Lâm, phía nam giáp huyện Ân Thi, phía đông giáp tỉnh Hải Dương, phía tây giáp huyện Yên Mỹ. Có 13 đơn vị hành chính, gồm 12 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 79,10 km2.
Chủ đề
240
Bài viết
4.5K
Chủ đề
240
Bài viết
4.5K

Huyện Khoái Châu

Có vị trí: Phía bắc giáp huyện Văn Giang, phía nam giáp huyện Kim Động, phía đông giáp huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi, phía tây giáp tỉnh Hà Tây. Có 25 đơn vị hành chính, gồm 24 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 130,86 km2.
Chủ đề
103
Bài viết
1.1K
Chủ đề
103
Bài viết
1.1K

Huyện Ân Thi

Nằm ở phía đông của tỉnh. Phía bắc giáp huyện Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ, phía nam giáp huyện Phù Cừ, phía đông giáp tỉnh Hải Dương, phía tây giáp huyện Kim Động, huyện Khoái Châu. Có 21 đơn vị hành chính, gồm 20 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 128,22 km2 .
Chủ đề
180
Bài viết
1.9K
Chủ đề
180
Bài viết
1.9K

Huyện Kim Động

Có vị trí, phía bắc giáp huyện Khoái Châu và huyện Ân Thi, phía nam giáp thị xã Hưng Yên và huyện Tiên Lữ, phía đông giáp huyện Ân Thi, phía tây giáp tỉnh Hà Tây. Có 19 đơn vị hành chính, gồm 18 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 114,65 km2
Chủ đề
415
Bài viết
7.1K
Chủ đề
415
Bài viết
7.1K

Huyện Phù Cừ

Nằm ở phía nam của tỉnh. Phía bắc giáp huyện Ân Thi, phía nam giáp tỉnh Thái Bình, phía đông giáp tỉnh Hải Dương, phía tây giáp huyện Tiên Lữ. Có 14 đơn vị hành chính, gồm 13 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 93,82 km2 .
Chủ đề
71
Bài viết
830
Chủ đề
71
Bài viết
830

Huyện Tiên Lữ

Nằm ở phía nam của tỉnh. Phía bắc giáp huyện Kim Động và huyện Ân Thi, phía nam giáp tỉnh Thái Bình, phía đông giáp huyện Phù Cừ, phía tây giáp thị xã Hưng Yên. Có 18 đơn vị hành chính, gồm 17 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 92,43 km2 .
Chủ đề
73
Bài viết
1.4K
Chủ đề
73
Bài viết
1.4K

Tp.Hưng Yên

Chủ đề
98
Bài viết
1.3K
Chủ đề
98
Bài viết
1.3K
Bên trên