♀Thôn Con Gái

Chuyện chị em nhà mình... Đồ chua ai thấy chẳng thèm / Em cho chị mượn chồng em vài ngày/ Chồng em nào phải trâu cày / Mà cho chị mượn cả ngày lẫn đêm
Bên trên