Cải tổ lại bộ máy BQT

Gió

Nothing in your eyes !!!
Staff member
Diễn đàn đã bước sang tuổi thứ 5. Trong những vừa qua, diễn đàn đã gặt hái không ít thành công trong quá trình hoạt động, được sự ủng hộ không ít từ các thành viên của trong và ngoài tỉnh. Những cuộc thi, event trên diễn đàn và những đợt OFFLINE tuyệt vời của các thành viên diễn đàn. Bên cạnh niềm vui thì đôi lúc cũng có không ít nỗi buồn. Không thể phủ nhận thời gian gần đây diễn đàn đã quá trầm, nhiều bạn vào diễn đàn thấy tẻ nhạt nên đã ra đi không quay lại.

Nhận thấy được sự thiếu sót từ nhiều mặt trên. Nay BQT cũ của Diễn đàn quyết định cải tổ lại và reset toàn bộ thành viên BQT để lập nên BQT Diễn Đàn mới. BQT Mới sẽ đưa diễn đàn vào con đường tiến bộ hơn những năm vừa qua. Những người này sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ đưa diễn đàn đi lên. Tạo lập cho diễn đàn thành một sân chơi bổ ích, là nơi thành viên khắp mọi miền có thể tìm kiếm được kiến thức cần thiết và để tham khảo trong quá trình học tập của bản thân họ.

Với lý do trên, nay chúng tôi thông báo để tất cả mọi thành viên đăng ký vào vị trị Ban Quản Trị của Diễn Đàn.

Thành phần:


  • Tất cả các thành viên của Diễn Đàn HưngYên24h.vn
Điều Kiện:


  • Tham gia đầy đủ các buổi họp của Ban Điều Hành và các buổi họp đột xuất của BQT
  • Chấp nhận hi sinh quyền lợi vì Diễn Đàn
Quyền lợi:


  • Ý kiến đưa ra có giá trị hơn so với các thành viên khác.
  • Nhận được một số quyền lợi khác...
Chỉ tiêu số lượng thành viên trong BQT: 10 - 12 người
Cách thức tuyển: Xét tuyển qua gặp mặt trực tiếp vào thời gian do Admin thông báo sau.
Hiện tại chúng tối có 3 thành viên là BQT đương nhiệm (chắc chắn có mặt ở vị trí BQT) như sau:

Danh Sách BQT Đương Nhiệm:

  • TrungVu
  • Gió
  • Chuột
Các bạn những ai thấy mình có khả năng thì cứ lên tiếng để ứng cử vào vị trí BQT nhé.
Mẫu đăng ký như sau:

User đăng nhập:
Họ tên:
Số ĐT:
Nick Y/M:
Email:
Địa chỉ liên lạc:


Các bạn gửi đơn đăng ký tại topic này !
 
Bên trên