Frum trường Đại Học sư phạm kĩ thuật Hưng yên!

Ờ! Ngu NgƠ

Thành viên mới
Frum mới được thành lập k lâu còn rất đơn sơ nên mình mong các bạn hiện đang học ở trường ĐHSP KT Hưng yên nói riêng và các bạn nơi khác nói chung ủng hộ và tham gia vào diễn đàn để tạo ra 1 nơi giải trí, kết bạn, chia sẻ sau những tiết học căng thẳng.
chân thành cám ơn!
http://hank40hy.clubme.net/
 
Bên trên