Share Code Thành viên đủ số bài viết (postcount) mới được tham gia chatbox VBB

Mr.Ip

Administrator
Cái này lâu rồi nhưng share lại cho những bạn chưa biết và muốn sử dụng:
Tìm trong template forumhome nơi đặt code chatbox thay bằng
Đối với VBB3:
Mã:
<if condition="$bbuserinfo[posts] < '5'"><center><font color=Red size=4>bạn cần 5 bài viết trở lên để sử dụng chatbox</font></center><else />$changfcb
</if>
<br>

ĐỐi với VBB4:

Mã:
<vb:if condition="$bbuserinfo['posts'] < 5"><center><font color=Red size=4>bạn cần 5 bài viết trở lên để sử dụng chatbox</font></center><vb:else />{vb:raw changfcb}
</vb:if>
<br>


Trong đó: 5 là số bài viết yêu cầu được giới hạn.. :)
 

Chuột

cầm đầu trẻ lên 3
Staff member
tức là cái này tránh tình trạng lập ních chửi nhau ! tv phải có đủ số bài quy định thì mới đc chát trên chatbox
 
Bên trên