tym` nguồi thân tô hiệu 2OO9-2O12

tomdrr

Thành viên mới
tập hợp các bợn trẽ tô hiệu prào 2OO9-2O12 nhoé
tên:
Dob :
quê wan':
lớp:
chủ tịch ( chủ nhiệm )
yahoo:
fet^' bôk:


mình tự bóc tem trước nhá
tên: hằng
dob:15-10-1993 ( hoc cung` khoa' 94 )
we^: hợp lý-lý nhân- ha` nam
lớp : 12a4
chủ tịch : bích ngọc (dạy anh )
yahoo: tomdrr@yahoo.com
fb : tomtangtiu@facebook.com ;;)
 
Bên trên